Our Team

Shri Rajeshbhai T. Parikh

Shri Rajeshbhai T. Parikh

Chairman

 • 9825007956
Shri Kiranbhai H. Doshi

Shri Kiranbhai H. Doshi

Vice Chairman

 • 9825298049
Shri Maheshbhai D. Shah

Shri Maheshbhai D. Shah

Vice Chairman

 • 9099930017
Shri Atulbhai A. Mehta

Shri Atulbhai A. Mehta

President

 • 9824068270
Dr. Jayeshbhai K. Parikh

Dr. Jayeshbhai K. Parikh

Vice President

 • 9825791345
Shri Rakeshbhai B. Gandhi

Shri Rakeshbhai B. Gandhi

Vice President

 • 9825060789
Shri Purushottambhai V. Vadodaria

Shri Purushottambhai V. Vadodaria

Vice President

 • 9327000145
Shri Bharatbhai N. Parikh

Shri Bharatbhai N. Parikh

Vice President

 • 9825100305
Shri Jagdishbhai G. Shah

Shri Jagdishbhai G. Shah

Secretary

 • 9825012871
Shri Kanubhai J. Mehta

Shri Kanubhai J. Mehta

Joint Secretary

 • 9828731497
Shri Umeshbhai H. Parikh

Shri Umeshbhai H. Parikh

Joint Secretary

 • 9825515555
Shri Dipenbhai M. Parikh

Shri Dipenbhai M. Parikh

Treasurer

 • 9825585204
Shri Jagdishbhai A. Parikh

Shri Jagdishbhai A. Parikh

Joint Treasurer

 • 9427027101
Shri Suryakantbhai P. Vadodaria

Shri Suryakantbhai P. Vadodaria

Joint Treasurer

 • 9925600694
Shri Bharatbhai H. Mehta

Shri Bharatbhai H. Mehta

Committee Member

 • 9824275016
Shri Narendrabhai P. Mehta

Shri Narendrabhai P. Mehta

Committee Member

 • 9327024333
Shri Ashokbhai V. Parekh

Shri Ashokbhai V. Parekh

Committee Member

 • 9898023088
Shri Deepakbhai K. Parikh

Shri Deepakbhai K. Parikh

Committee Member

 • 9624441864
Shri Gulabbhai M. Parikh

Shri Gulabbhai M. Parikh

Committee Member

 • 9429305167
Shri Hitendrabhai B. Praikh

Shri Hitendrabhai B. Praikh

Committee Member

 • 9712137368
Shri Dharmeshbhai A. Parikh

Shri Dharmeshbhai A. Parikh

Committee Member

 • 9824079170
Shri Bharatbhai R. Parikh

Shri Bharatbhai R. Parikh

Committee Member

 • 9714221708
Shri Kalpeshbhai S. Gandhi

Shri Kalpeshbhai S. Gandhi

Committee Member

 • 9824020308
Shri Krushnakantbhai K. Parikh

Shri Krushnakantbhai K. Parikh

Committee Member

 • 9227258535
Shri Mukeshbhai J. Parikh

Shri Mukeshbhai J. Parikh

Committee Member

 • 9825243584
Shri Ashwinbhai K. Parikh

Shri Ashwinbhai K. Parikh

Committee Member

 • 9624865808
Shri Bhaveshbhai G. Parikh

Shri Bhaveshbhai G. Parikh

Committee Member

 • 9427419128
Shri Bhaveshbhai M. Maniar

Shri Bhaveshbhai M. Maniar

Committee Member

 • 9879500975
Shri Dhavalbhai R. Maniar

Shri Dhavalbhai R. Maniar

Committee Member

 • 9825237289
Shri Jigarbhai D. Vora

Shri Jigarbhai D. Vora

Committee Member

 • 9898049904
Shri Ruteshbhai P. Mehta

Shri Ruteshbhai P. Mehta

Committee Member

 • 9376108434
Shri Rakeshbhai Vadodaria

Shri Rakeshbhai Vadodaria

Committee Member

 • 9925600675
Shri Sunny V. Vagadkar

Shri Sunny V. Vagadkar

Committee Member

 • 9824924677